อันดับประจำวันที่ : 17/06/24 - 23/06/24
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 83 | YWBXXX1307
SILVER III
+196,340
2 LV 60 | YWBXXX8388
SILVER III
+20,463
3 LV 64 | YWBXXX8085
DIAMOND I
+14,000
4 LV 69 | YWBXXX9688
NEWBIE
+11,519
5 LV 53 | YWBXXX1997
BRONZE I
+8,944
6 LV 88 | YWBXXX6889
GOLD III
+7,652
7 LV 53 | YWBXXX7871
BRONZE II
+6,004
8 LV 6 | YWBXXX8754
NEWBIE
+5,821
9 LV 63 | YWBXXX1787
BRONZE I
+5,160
10 LV 21 | YWBXXX7124
NEWBIE
+4,391
11 LV 29 | YWBXXX0376
NEWBIE
+3,758
12 LV 50 | YWBXXX2320
BRONZE I
+3,699
13 LV 0 | YWBXXX1050
NEWBIE
+3,592
14 LV 52 | YWBXXX5710
BRONZE III
+3,436
15 LV 24 | YWBXXX7412
NEWBIE
+3,390
16 LV 8 | YWBXXX2413
NEWBIE
+3,322
17 LV 19 | YWBXXX7831
NEWBIE
+3,159
18 LV 14 | YWBXXX8941
NEWBIE
+2,883
19 LV 46 | YWBXXX4185
BRONZE III
+2,843
20 LV 17 | YWBXXX5338
NEWBIE
+2,794
21 LV 19 | YWBXXX6186
NEWBIE
+2,664
22 LV 24 | YWBXXX1535
NEWBIE
+2,651
23 LV 5 | YWBXXX7522
NEWBIE
+2,621
24 LV 45 | YWBXXX6515
NEWBIE
+2,607
25 LV 4 | YWBXXX35467
NEWBIE
+2,442
26 LV 48 | YWBXXX4641
SILVER I
+2,404
27 LV 9 | YWBXXX9352
NEWBIE
+2,258
28 LV 57 | YWBXXX58646
BRONZE III
+2,221
29 LV 14 | YWBXXX5221
NEWBIE
+2,188
30 LV 23 | YWBXXX1266
NEWBIE
+2,154
31 LV 17 | YWBXXX1031
NEWBIE
+1,971
32 LV 28 | YWBXXX9212
NEWBIE
+1,908
33 LV 55 | YWBXXX8944
SILVER I
+1,847
34 LV 57 | YWBXXX1623
BRONZE I
+1,836
35 LV 10 | YWBXXX1667
NEWBIE
+1,718
36 LV 11 | YWBXXX6355
NEWBIE
+1,693
37 LV 31 | YWBXXX4176
NEWBIE
+1,670
38 LV 9 | YWBXXX0427
NEWBIE
+1,614
39 LV 3 | YWBXXX5903
NEWBIE
+1,611
40 LV 53 | YWBXXX8734
BRONZE I
+1,581
41 LV 26 | YWBXXX0272
NEWBIE
+1,500
42 LV 21 | YWBXXX8075
NEWBIE
+1,497
43 LV 35 | YWBXXX4133
BRONZE I
+1,472
44 LV 45 | YWBXXX9312
NEWBIE
+1,457
45 LV 10 | YWBXXX2781
NEWBIE
+1,432
46 LV 71 | YWBXXX0405
BRONZE II
+1,414
47 LV 55 | YWBXXX6935
BRONZE III
+1,413
48 LV 37 | YWBXXX1857
BRONZE I
+1,403
49 LV 12 | YWBXXX3626
NEWBIE
+1,299
50 LV 53 | YWBXXX0370
SILVER II
+1,227
51 LV 3 | YWBXXX4116
NEWBIE
+1,200
52 LV 16 | YWBXXX6870
NEWBIE
+1,143
53 LV 18 | YWBXXX0129
NEWBIE
+1,129
54 LV 62 | YWBXXX1072
SILVER II
+1,111
55 LV 3 | YWBXXX5691
NEWBIE
+1,100
56 LV 3 | YWBXXX5433
NEWBIE
+1,100
57 LV 18 | YWBXXX6342
NEWBIE
+1,080
58 LV 24 | YWBXXX7174
NEWBIE
+1,054
59 LV 2 | YWBXXX0821
NEWBIE
+1,017
60 LV 14 | YWBXXX6741
NEWBIE
+1,004
61 LV 52 | YWBXXX3457
BRONZE I
+1,000
62 LV 18 | YWBXXX3757
NEWBIE
+996
63 LV 20 | YWBXXX0536
NEWBIE
+981
64 LV 30 | YWBXXX8747
NEWBIE
+981
65 LV 11 | YWBXXX1008
NEWBIE
+980
66 LV 38 | YWBXXX4319
NEWBIE
+971
67 LV 20 | YWBXXX4105
NEWBIE
+969
68 LV 61 | YWBXXX1448
BRONZE III
+957
69 LV 15 | YWBXXX3986
NEWBIE
+950
70 LV 61 | YWBXXX8384
SILVER II
+920
71 LV 26 | YWBXXX9762
NEWBIE
+905
72 LV 33 | YWBXXX7109
BRONZE I
+903
73 LV 3 | YWBXXX8723
NEWBIE
+850
74 LV 16 | YWBXXX7982
NEWBIE
+829
75 LV 55 | YWBXXX0403
BRONZE III
+801
76 LV 31 | YWBXXX2049
NEWBIE
+798
77 LV 10 | YWBXXX0742
NEWBIE
+785
78 LV 3 | YWBXXX4921
NEWBIE
+775
79 LV 18 | YWBXXX4537
NEWBIE
+774
80 LV 61 | YWBXXX4701
SILVER III
+757
81 LV 5 | YWBXXX6027
NEWBIE
+751
82 LV 57 | YWBXXX1783
SILVER I
+750
83 LV 8 | YWBXXX2707
NEWBIE
+737
84 LV 19 | YWBXXX9866
NEWBIE
+733
85 LV 2 | YWBXXX6577
NEWBIE
+724
86 LV 17 | YWBXXX9709
NEWBIE
+724
87 LV 13 | YWBXXX9909
NEWBIE
+718
88 LV 26 | YWBXXX2507
NEWBIE
+677
89 LV 10 | YWBXXX4885
NEWBIE
+669
90 LV 5 | YWBXXX2844
NEWBIE
+664
91 LV 35 | YWBXXX3155
NEWBIE
+648
92 LV 38 | YWBXXX7137
NEWBIE
+642
93 LV 39 | YWBXXX3350
NEWBIE
+640
94 LV 57 | YWBXXX1850
BRONZE II
+637
95 LV 48 | YWBXXX4186
BRONZE I
+620
96 LV 28 | YWBXXX8795
BRONZE II
+594
97 LV 9 | YWBXXX1656
NEWBIE
+582
98 LV 0 | YWBXXX8320
NEWBIE
+579
99 LV 13 | YWBXXX7402
NEWBIE
+554
100 LV 14 | YWBXXX9296
NEWBIE
+550
101 LV 52 | YWBXXX1224
BRONZE I
+545
102 LV 29 | YWBXXX0675
BRONZE I
+539
103 LV 12 | YWBXXX0427
NEWBIE
+535
104 LV 6 | YWBXXX6756
NEWBIE
+527
105 LV 41 | YWBXXX1854
BRONZE III
+501
106 LV 3 | YWBXXX3576
NEWBIE
+500
107 LV 26 | YWBXXX3133
NEWBIE
+490
108 LV 45 | YWBXXX4474
SILVER II
+488
109 LV 4 | YWBXXX9066
NEWBIE
+487
110 LV 16 | YWBXXX17834
NEWBIE
+485
111 LV 16 | YWBXXX1105
NEWBIE
+485
112 LV 25 | YWBXXX9070
NEWBIE
+458
113 LV 29 | YWBXXX0433
NEWBIE
+456
114 LV 4 | YWBXXX9604
NEWBIE
+450
115 LV 5 | YWBXXX4278
NEWBIE
+450
116 LV 2 | YWBXXX08871
NEWBIE
+449
117 LV 8 | YWBXXX5880
NEWBIE
+445
118 LV 4 | YWBXXX7762
NEWBIE
+444
119 LV 2 | YWBXXX6420
NEWBIE
+435
120 LV 45 | YWBXXX3798
BRONZE II
+431
121 LV 5 | YWBXXX6723
NEWBIE
+430
122 LV 3 | YWBXXX4227
NEWBIE
+430
123 LV 35 | YWBXXX7534
BRONZE I
+429
124 LV 21 | YWBXXX0333
NEWBIE
+413
125 LV 10 | YWBXXX1501
NEWBIE
+410
126 LV 3 | YWBXXX2767
NEWBIE
+402
127 LV 5 | YWBXXX8873
NEWBIE
+386
128 LV 36 | YWBXXX3078
NEWBIE
+381
129 LV 43 | YWBXXX9648
BRONZE II
+380
130 LV 19 | YWBXXX3059
NEWBIE
+375
131 LV 0 | YWBXXX1272
NEWBIE
+361
132 LV 7 | YWBXXX7450
NEWBIE
+359
133 LV 55 | YWBXXX5030
BRONZE I
+358
134 LV 11 | YWBXXX7894
NEWBIE
+357
135 LV 18 | YWBXXX1184
NEWBIE
+354
136 LV 11 | YWBXXX7261
NEWBIE
+353
137 LV 19 | YWBXXX8210
NEWBIE
+350
138 LV 2 | YWBXXX89778
NEWBIE
+330
139 LV 2 | YWBXXX2243
NEWBIE
+328
140 LV 9 | YWBXXX9468
NEWBIE
+318
141 LV 15 | YWBXXX6924
NEWBIE
+314
142 LV 4 | YWBXXX9406
NEWBIE
+314
143 LV 58 | YWBXXX4700
BRONZE III
+313
144 LV 34 | YWBXXX8166
BRONZE I
+310
145 LV 41 | YWBXXX0877
BRONZE I
+306
146 LV 36 | YWBXXX1130
BRONZE II
+305
147 LV 3 | YWBXXX0729
NEWBIE
+301
148 LV 2 | YWBXXX6201
NEWBIE
+301
149 LV 20 | YWBXXX0882
NEWBIE
+301
150 LV 6 | YWBXXX0445
NEWBIE
+300
151 LV 19 | YWBXXX2788
NEWBIE
+300
152 LV 4 | YWBXXX5808
NEWBIE
+291
153 LV 29 | YWBXXX8357
NEWBIE
+290
154 LV 45 | YWBXXX0020
BRONZE II
+288
155 LV 52 | YWBXXX9919
BRONZE II
+288
156 LV 24 | YWBXXX5521
NEWBIE
+285
157 LV 3 | YWBXXX2724
NEWBIE
+285
158 LV 12 | YWBXXX5661
NEWBIE
+283
159 LV 14 | YWBXXX4085
NEWBIE
+282
160 LV 3 | YWBXXX0589
NEWBIE
+281
161 LV 28 | YWBXXX0524
NEWBIE
+278
162 LV 60 | YWBXXX6593
BRONZE I
+271
163 LV 5 | YWBXXX4815
NEWBIE
+271
164 LV 13 | YWBXXX5387
NEWBIE
+271
165 LV 14 | YWBXXX3369
NEWBIE
+270
166 LV 67 | YWBXXX4500
NEWBIE
+270
167 LV 7 | YWBXXX9269
NEWBIE
+268
168 LV 9 | YWBXXX1679
NEWBIE
+267
169 LV 6 | YWBXXX2801
NEWBIE
+264
170 LV 7 | YWBXXX2663
NEWBIE
+263
171 LV 3 | YWBXXX2364
NEWBIE
+257
172 LV 59 | YWBXXX0959
BRONZE III
+255
173 LV 11 | YWBXXX0061
NEWBIE
+255
174 LV 39 | YWBXXX7695
BRONZE I
+255
175 LV 50 | YWBXXX4349
SILVER I
+252
176 LV 15 | YWBXXX2789
NEWBIE
+251
177 LV 13 | YWBXXX9177
NEWBIE
+251
178 LV 10 | YWBXXX4751
NEWBIE
+250
179 LV 5 | YWBXXX1890
NEWBIE
+249
180 LV 9 | YWBXXX4707
NEWBIE
+248
181 LV 0 | YWBXXX1450
NEWBIE
+246
182 LV 50 | YWBXXX8018
BRONZE I
+243
183 LV 13 | YWBXXX2705
NEWBIE
+243
184 LV 11 | YWBXXX0497
NEWBIE
+241
185 LV 2 | YWBXXX4006
NEWBIE
+240
186 LV 44 | YWBXXX3349
NEWBIE
+235
187 LV 9 | YWBXXX7105
NEWBIE
+235
188 LV 3 | YWBXXX4660
NEWBIE
+230
189 LV 3 | YWBXXX0113
NEWBIE
+229
190 LV 5 | YWBXXX0293
NEWBIE
+228
191 LV 5 | YWBXXX3094
NEWBIE
+228
192 LV 2 | YWBXXX5567
NEWBIE
+227
193 LV 6 | YWBXXX7089
NEWBIE
+221
194 LV 8 | YWBXXX1253
NEWBIE
+218
195 LV 3 | YWBXXX2657
NEWBIE
+216
196 LV 14 | YWBXXX1065
BRONZE I
+214
197 LV 10 | YWBXXX2140
NEWBIE
+213
198 LV 3 | YWBXXX4146
NEWBIE
+211
199 LV 4 | YWBXXX6043
NEWBIE
+206
200 LV 30 | YWBXXX2694
BRONZE I
+205
201 LV 29 | YWBXXX9429
NEWBIE
+205
202 LV 5 | YWBXXX4954
NEWBIE
+203
203 LV 3 | YWBXXX5998
NEWBIE
+202
204 LV 10 | YWBXXX2431
NEWBIE
+202
205 LV 24 | YWBXXX3400
NEWBIE
+201
206 LV 6 | YWBXXX9063
NEWBIE
+201
207 LV 6 | YWBXXX0329
NEWBIE
+201
208 LV 36 | YWBXXX8652
NEWBIE
+201
209 LV 4 | YWBXXX4672
NEWBIE
+200
210 LV 17 | YWBXXX3133
NEWBIE
+200
211 LV 7 | YWBXXX3988
NEWBIE
+200
212 LV 42 | YWBXXX2144
BRONZE III
+200
213 LV 2 | YWBXXX5085
NEWBIE
+198
214 LV 2 | YWBXXX5905
NEWBIE
+195
215 LV 2 | YWBXXX7126
NEWBIE
+193
216 LV 3 | YWBXXX5290
NEWBIE
+190
217 LV 5 | YWBXXX4049
NEWBIE
+186
218 LV 9 | YWBXXX9872
NEWBIE
+185
219 LV 11 | YWBXXX0138
NEWBIE
+185
220 LV 0 | YWBXXX7942
NEWBIE
+183
221 LV 5 | YWBXXX8276
NEWBIE
+183
222 LV 27 | YWBXXX3545
NEWBIE
+180
223 LV 14 | YWBXXX3350
NEWBIE
+180
224 LV 16 | YWBXXX8863
NEWBIE
+180
225 LV 14 | YWBXXX2944
NEWBIE
+180
226 LV 3 | YWBXXX1888
NEWBIE
+179
227 LV 17 | YWBXXX1053
NEWBIE
+177
228 LV 6 | YWBXXX6830
NEWBIE
+175
229 LV 3 | YWBXXX7636
NEWBIE
+175
230 LV 4 | YWBXXX1964
NEWBIE
+173
231 LV 4 | YWBXXX23799
NEWBIE
+171
232 LV 3 | YWBXXX1831
NEWBIE
+171
233 LV 3 | YWBXXX7433
NEWBIE
+171
234 LV 24 | YWBXXX5247
NEWBIE
+170
235 LV 2 | YWBXXX2039
NEWBIE
+168
236 LV 5 | YWBXXX2380
NEWBIE
+166
237 LV 3 | YWBXXX6876
NEWBIE
+165
238 LV 3 | YWBXXX6595
NEWBIE
+164
239 LV 6 | YWBXXX4270
NEWBIE
+163
240 LV 6 | YWBXXX0415
NEWBIE
+163
241 LV 3 | YWBXXX5218
NEWBIE
+161
242 LV 2 | YWBXXX8136
NEWBIE
+160
243 LV 11 | YWBXXX0810
NEWBIE
+160
244 LV 8 | YWBXXX7973
NEWBIE
+160
245 LV 3 | YWBXXX7574
NEWBIE
+159
246 LV 2 | YWBXXX6851
NEWBIE
+159
247 LV 19 | YWBXXX2131
NEWBIE
+159
248 LV 3 | YWBXXX4010
NEWBIE
+159
249 LV 11 | YWBXXX6476
NEWBIE
+157
250 LV 6 | YWBXXX0665
NEWBIE
+157
251 LV 3 | YWBXXX8794
NEWBIE
+157
252 LV 43 | YWBXXX9560
BRONZE I
+157
253 LV 2 | YWBXXX3308
NEWBIE
+155
254 LV 3 | YWBXXX7801
NEWBIE
+155
255 LV 9 | YWBXXX4153
NEWBIE
+154
256 LV 3 | YWBXXX6030
NEWBIE
+153
257 LV 54 | YWBXXX9836
NEWBIE
+153
258 LV 4 | YWBXXX6324
NEWBIE
+153
259 LV 5 | YWBXXX9813
NEWBIE
+152
260 LV 8 | YWBXXX4201
NEWBIE
+152
261 LV 0 | YWBXXX3303
NEWBIE
+152
262 LV 4 | YWBXXX4451
NEWBIE
+152
263 LV 13 | YWBXXX6375
NEWBIE
+151
264 LV 2 | YWBXXX8496
NEWBIE
+151
265 LV 6 | YWBXXX0537
NEWBIE
+151
266 LV 16 | YWBXXX7241
NEWBIE
+151
267 LV 5 | YWBXXX3043
NEWBIE
+151
268 LV 3 | YWBXXX9107
NEWBIE
+151
269 LV 4 | YWBXXX8021
NEWBIE
+151
270 LV 3 | YWBXXX0036
NEWBIE
+151
271 LV 16 | YWBXXX7330
NEWBIE
+151
272 LV 4 | YWBXXX8642
NEWBIE
+151
273 LV 3 | YWBXXX5410
NEWBIE
+151
274 LV 4 | YWBXXX4067
NEWBIE
+151
275 LV 3 | YWBXXX4121
NEWBIE
+151
276 LV 12 | YWBXXX9080
NEWBIE
+151
277 LV 4 | YWBXXX6898
NEWBIE
+150
278 LV 3 | YWBXXX9190
NEWBIE
+150
279 LV 10 | YWBXXX8058
NEWBIE
+150
280 LV 10 | YWBXXX6013
NEWBIE
+150
281 LV 10 | YWBXXX1658
NEWBIE
+150
282 LV 24 | YWBXXX8126
NEWBIE
+150
283 LV 7 | YWBXXX7307
NEWBIE
+150
284 LV 9 | YWBXXX0918
NEWBIE
+150
285 LV 3 | YWBXXX3791
NEWBIE
+150
286 LV 5 | YWBXXX7595
NEWBIE
+150
287 LV 6 | YWBXXX4984
NEWBIE
+150
288 LV 4 | YWBXXX3190
NEWBIE
+150
289 LV 5 | YWBXXX8181
NEWBIE
+150
290 LV 2 | YWBXXX2443
NEWBIE
+150
291 LV 5 | YWBXXX4527
NEWBIE
+150
292 LV 9 | YWBXXX9121
NEWBIE
+150
293 LV 11 | YWBXXX4720
NEWBIE
+150
294 LV 9 | YWBXXX0251
NEWBIE
+150
295 LV 8 | YWBXXX1709
NEWBIE
+150
296 LV 3 | YWBXXX7282
NEWBIE
+150
297 LV 2 | YWBXXX6357
NEWBIE
+150
298 LV 5 | YWBXXX6285
NEWBIE
+150
299 LV 3 | YWBXXX9573
NEWBIE
+150
300 LV 7 | YWBXXX6924
NEWBIE
+150
301 LV 15 | YWBXXX5418
NEWBIE
+150
302 LV 31 | YWBXXX9079
BRONZE I
+150
303 LV 27 | YWBXXX9131
NEWBIE
+150
304 LV 4 | YWBXXX1361
NEWBIE
+149
305 LV 11 | YWBXXX6367
NEWBIE
+149
306 LV 42 | YWBXXX4130
BRONZE III
+148
307 LV 4 | YWBXXX7809
NEWBIE
+144
308 LV 10 | YWBXXX1619
NEWBIE
+143
309 LV 5 | YWBXXX2733
NEWBIE
+141
310 LV 33 | YWBXXX2350
BRONZE I
+136
311 LV 6 | YWBXXX7922
NEWBIE
+135
312 LV 39 | YWBXXX6515
BRONZE II
+135
313 LV 7 | YWBXXX6967
NEWBIE
+134
314 LV 53 | YWBXXX3528
BRONZE III
+134
315 LV 45 | YWBXXX9481
BRONZE I
+134
316 LV 19 | YWBXXX0559
NEWBIE
+131
317 LV 3 | YWBXXX7299
NEWBIE
+130
318 LV 17 | YWBXXX0741
NEWBIE
+124
319 LV 3 | YWBXXX46726
NEWBIE
+122
320 LV 2 | YWBXXX8690
NEWBIE
+122
321 LV 17 | YWBXXX7505
NEWBIE
+121
322 LV 10 | YWBXXX1023
NEWBIE
+120
323 LV 29 | YWBXXX8390
NEWBIE
+118
324 LV 12 | YWBXXX9512
NEWBIE
+117
325 LV 24 | YWBXXX8144
NEWBIE
+111
326 LV 17 | YWBXXX1813
NEWBIE
+111
327 LV 13 | YWBXXX0492
NEWBIE
+110
328 LV 9 | YWBXXX8240
NEWBIE
+110
329 LV 13 | YWBXXX4024
NEWBIE
+110
330 LV 21 | YWBXXX5611
NEWBIE
+109
331 LV 2 | YWBXXX0122
NEWBIE
+104
332 LV 12 | YWBXXX5669
NEWBIE
+103
333 LV 14 | YWBXXX6835
NEWBIE
+101
334 LV 43 | YWBXXX3977
NEWBIE
+101
335 LV 19 | YWBXXX7076
NEWBIE
+101
336 LV 44 | YWBXXX4347
BRONZE I
+100
337 LV 2 | YWBXXX6700
NEWBIE
+100
338 LV 15 | YWBXXX4085
NEWBIE
+100
339 LV 7 | YWBXXX8929
NEWBIE
+100
340 LV 8 | YWBXXX8931
NEWBIE
+100
341 LV 8 | YWBXXX3788
NEWBIE
+99
342 LV 43 | YWBXXX9260
BRONZE I
+99
343 LV 34 | YWBXXX3049
BRONZE II
+96
344 LV 56 | YWBXXX0709
SILVER I
+92
345 LV 7 | YWBXXX9910
NEWBIE
+92
346 LV 0 | YWBXXX7310
NEWBIE
+91
347 LV 8 | YWBXXX9413
NEWBIE
+90
348 LV 30 | YWBXXX5576
NEWBIE
+90
349 LV 53 | YWBXXX5661
NEWBIE
+86
350 LV 0 | YWBXXX0087
NEWBIE
+81
351 LV 14 | YWBXXX6310
NEWBIE
+79
352 LV 26 | YWBXXX0315
NEWBIE
+79
353 LV 60 | YWBXXX5152
SILVER III
+78
354 LV 8 | YWBXXX8419
NEWBIE
+76
355 LV 69 | YWBXXX4589
GOLD I
+75
356 LV 7 | YWBXXX3428
NEWBIE
+74
357 LV 14 | YWBXXX0431
NEWBIE